Στο +8% o Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων εργοδοτών στην οικονομία ενισχύεται για 8ο συνεχόμενο τρίμηνο, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα της τριμηνιαίας Έρευνας της Manpower για τις Προοπτικές Απασχόλησης. Με τον Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης να διαμορφώνεται στο +8%, σε συνέχεια της εποχικής του προσαρμογής, οι εκτιμήσεις των Ελλήνων εργοδοτών για την πορεία των προσλήψεων είναι θετικές για οκτώ από τους εννέα τομείς της οικονομίας και είναι οι ισχυρότερες που έχουν καταγραφεί από το Δ’ Τρίμηνο του 2008.

Με βάση τις απαντήσεις αντιπροσωπευτικού δείγματος 750 εργοδοτών από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για το προσεχές τρίμηνο (Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2014) διαμορφώνονται στο +13%, καθώς το 20% των εργοδοτών αναμένει αύξηση των ατόμων που απασχολεί, το 7% μείωση και το 68% εκτιμά ότι δεν θα υπάρξει μεταβολή. Σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης διαμορφώνονται στο +8%, βελτιωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Εξέλιξη του Δείκτη Προοπτικών Απασχόλησης στην Ελλάδα

“Ο δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης βελτιώνεται αργά, πλην σταθερά, τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό το μοτίβο, ενδεικτικό της αποκατάστασης της εμπιστοσύνης των εργοδοτών μετά από μια μακρά, μετα-υφεσιακή περίοδο, είναι οπωσδήποτε θετικό”, σχολιάζει η Δρ Βενετία Κουσία, Διευθύνουσα Σύμβουλος της Manpower Group.

Ωστόσο, τα δεδομένα που έχουμε στα χέρια μας δείχνουν ότι αυτή η θετική τάση δεν αφορά τους οργανισμούς κάθε μεγέθους στον ίδιο βαθμό. Η αισιοδοξία σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις ανεβαίνει όσο μεγαλώνει το μέγεθος ενός οργανισμού, ενώ παρατηρούμε ότι η διαφοροποίηση του Δείκτη των Προοπτικών Απασχόλησης ανάμεσα σε μεγάλους και micro (>10 εργαζόμενοι) οργανισμούς φτάνει τις 10 ποσοστιαίες μονάδες. Γιατί συμβαίνει αυτό, από τη στιγμή που κάθε οργανισμός που κατάφερε να επιβιώσει παρά τις αντίξοες οικονομικές συνθήκες, ανεξαρτήτως μεγέθους, έχει τώρα ανάγκη από τους πλέον ταλαντούχους ανθρώπους που μπορεί να βρει; Δυστυχώς οι μικρότεροι σε μέγεθος οργανισμοί έχουν λιγότερους πόρους να διαθέσουν στην εύρεση, επιλογή και διακράτηση ανθρώπινου δυναμικού, καθώς επίσης και σημαντικά πιο περιορισμένη πρόσβαση σε χρηματοδότηση, εξειδικευμένη συμβουλευτική και συστηματική στήριξη. Λαμβάνοντας υπόψη μας ότι αυτές ακριβώς οι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις συνιστούν πάνω από το 97% του συνόλου της Ελληνικής οικονομίας, είναι ξεκάθαρο το ποια θα πρέπει να είναι η κύρια στόχευση των παρεμβάσεων που σχεδιάζονται σε εθνικό επίπεδο”, συνεχίζει η Δρ Κουσία.

«Ομοίως, από την αργή αλλά σταθερή ανάκαμψη της αγοράς εργασίας δεν πρόκειται να ωφεληθούν εξίσου όλα τα άτομα που αναζητούν εργασία. Οι μακροχρόνια άνεργοι κινδυνεύουν να μείνουν εκτός παιχνιδιού, καθώς μετά τους 6 μήνες ανεργίας η επανασύνδεση με την αγορά εργασίας απαιτεί πολύ εστιασμένες και εντατικές παρεμβάσεις”, προσθέτει η Δρ Κουσία. “Αυτού του τύπου οι παρεμβάσεις, ωστόσο, είναι δυνατές και φέρνουν αποτέλεσμα μόνον όταν αποτελούν προϊόν ευρείας ενεργοποίησης και συνεργασίας μεταξύ φορέων του Δημόσιου και του Ιδιωτικού τομέα. Αυτό είναι ένα πεδίο στο οποίο χρειάζεται να δουλέψουμε με συστηματικό τρόπο, χωρίς ν’ ανακαλύψουμε την πυρίτιδα και παράλληλα να δημιουργήσουμε επιτέλους τα δικά μας successstories”.

Συγκρίσεις ανά Τομέα Οικονομικής Δραστηριότητας

Οι εργοδότες αναμένεται να αυξήσουν τον αριθμό των απασχολουμένων τους σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι πιο αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων καταγράφονται στον τομέα της Μεταποίησης, όπου οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης ανέρχονται σε +17%. Σταθερός ρυθμός προσλήψεων προβλέπεται και στον τομέα Χρηματοοικονομικά, Ασφάλειες, Ακίνητη Περιουσία και Παροχή Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, όπου οι Προοπτικές ανέρχονται σε +14%, και στον τομέα της Γεωργίας, με Προοπτικές της τάξης του +12%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναμένουν μια αμετάβλητη αγορά εργασίας, καταγράφοντας Προοπτικές της τάξης του 0%.

Σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο του 2014, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε έξι από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι σημαντικότερες αυξήσεις, ύψους 13 και 12 ποσοστιαίων μονάδων, αναφέρονται στον τομέα της Γεωργίας και τον τομέα της Μεταποίησης αντίστοιχα. Ωστόσο, οι προθέσεις προσλήψεων αποδυναμώνονται σε δύο τομείς, κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών και κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις.

Σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, οι Προοπτικές ενισχύονται σε οκτώ από τους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες στον Τομέα της μεταποίησης αναφέρουν σημαντικότατη αύξηση της τάξης των 27 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ αυξήσεις της τάξης των 15 και 12 ποσοστιαίων μονάδων αντίστοιχα καταγράφονται στους τομείς του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και της Γεωργίας. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν μικρή μείωση της τάξης των 4 ποσοστιαίων μονάδων.

Συγκρίσεις ανά Γεωγραφική Περιοχή

Οι εργοδότες και στις δύο γεωγραφικές περιοχές αναφέρουν επιφυλακτικά αισιόδοξες προθέσεις προσλήψεων για το Γ’ Τρίμηνο του 2014. Οι Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης για την Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται σε +9%, ενώ οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναφέρουν Συνολικές Προοπτικές της τάξης του +7%. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι Προοπτικές για τη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 6 ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι εργοδότες της Ευρύτερης Περιφέρειας Αττικής καταγράφουν σχετικά σταθερά σχέδια προσλήψεων. Οι εργοδότες και στις δύο περιφέρειες αναφέρουν σημαντικές βελτιώσεις των Συνολικών Προοπτικών Απασχόλησης σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Ο Δείκτης των Προοπτικών Απασχόλησης ενισχύεται κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες στη Βόρεια Ελλάδα και κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Ποσό 70.335 ευρώ ΕΝΦΙΑ καλείται να πληρώσει το «Χαμόγελο του Παιδιού»

Ποσό 70.335 ευρώ ΕΝΦΙΑ  καλείται να πληρώσει το «Χαμόγελο του Παιδιού» «ένα δυσβάσταχτο και παράλογο ποσό, που θα επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον μηνιαίο προϋπολογισμό του Οργανισμού, όπως επιβαρύνει και χιλιάδες συμπολίτες μας» όπως αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι «μόνο για το 2017 το “Χαμόγελο” καλείται να πληρώσει 4 εκατ. ευρώ, όπου συμπεριλαμβάνονται[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *