Την Πέμπτη 7/4 στις 12 μ.μ. ξεκινά η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων, για τους ενδιαφερόμενους της δράσης «Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας, η περίοδος υποβολής διαρκεί έως και τις 20 Μαΐου. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, μέσω του www.ependyseis.gr και δεν υπάρχει σειρά προτεραιότητας.

Για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης δεν απαιτείται προσκόμιση φυσικού φακέλου και δικαιολογητικών.

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού. Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες, μόνο εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί, μετά τις 11 Φεβρουαρίου 2016, ημερομηνία δημοσιοποίησης της πρόσκλησης.

Επικοινωνία-πληροφορίες-ερωτήσεις

Γραφείο Πληροφόρησης ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ: Μεσογείων 56, Αθήνα με ωράριο λειτουργίας 8:30 έως 19:00
Τηλεφωνική ενημέρωση στο ‪801 11 36 300‬ από σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.
Ιστοσελίδες: www.antagonistikotita.gr – www.espa.gr
Εmail: infoepan@mou.gr
Facebook: www.facebook.com/antagonistikotita
Twitter: http://twitter.com/epan_ii
Linkedin: http://www.linkedin.com/groups?gid=5063337