Αυτοδιοικητικό Κίνημα: Πλήρης και οριστική αφαίρεση των προνοιακών από τους Δήμους

Κατετέθη στις 6/2 το ν/σ που αφαιρεί οριστικά από τους Δήμους σε ολόκληρη την Ελλάδα την αρμοδιότητα περί προνοιακών επιδομάτων, μεταφέροντας την στον Ο.Γ.Α. που βαφτίζεται πλέον “Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης” (ΟΠΕΚΑ).

Η παράταξή στην Κ.Ε.Δ.Ε., το “Αυτοδιοικητικό Κίνημα”, είχε – ήδη από τις 11/01/18 – “κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου” για το θέμα. Είχαμε επισημάνει τόσο τον ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΣΜΟ που αποδείκνυε η κυβερνητική αυτή κίνηση, όσο και την εμφανή πλέον προσπάθεια εγκαθίδρυσης πελατειακών και μικροπολιτικών πρακτικών, αναβιώνοντας ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΙΚΕΣ θλιβερές εικόνες, όταν υγιέστατοι «προστατευμένοι» αετονύχηδες εισέπρατταν επιδόματα. Τώρα ανατρέπεται πλήρως η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΟΥ ΕΠΕΤΕΥΧΘΗ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Τ.Α. και η εκλογική πελατεία θα επιδοτείται, από τον ιδρώτα του σκληρά φορολογούμενου, του μισθωτού, του συνταξιούχου και του αυτοαπασχολούμενου, εις υγείαν των κορόιδων.
Ως “Αυτοδιοικητικό Κίνημα” θέσαμε μετ’ επιτάσεως το ζήτημα και η “επιμονή” μας δεν ήταν καθόλου τυχαία: τεκμηριωνόταν στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο, όπου έχουν συμπεριλάβει γενίκευση της υφαρπαγής της αυτοδιοικητικής αρμοδιότητας σε ολόκληρη την Ελλάδα (“national rollout”) προς έναν ενιαίο φορέα (“a single payment authority for all welfare benefits”)
Δυστυχώς χθες -με την κατάθεση του ν/σ στη Βουλή- αποδείχθηκε ότι δεν κινδυνολογούσαμε, όπως διέδιδαν ορισμένοι είτε από αφέλεια είτε από σκοπιμότητα.
Πάει και το πιλοτικό, που κατά το αρ.215 θα διαρκούσε έως 30/6/18.
Πάει και η αριθμ. Δ12/Γ.Π.οικ.2738/36/18.1.18 ΚΥΑ που εξέδωσαν για την πιλοτική εφαρμογή στην Αττική.
Με το ν/σ τρέχουν εσπευσμένα για το “national rollout”

Ειδικότερα, στην παρ.1 του αρ.4 του ν/σ αποτυπώνονται όλα τα προνοιακά επιδόματα που «χορηγεί και διαχειρίζεται» ο ΟΠΕΚΑ.
• Μεταξύ αυτών περιγράφονται και εκείνα που ανήκουν στις πρόσθετες αρμοδιότητες των Δήμων χάρη στη μεταρρύθμιση του “Καλλικράτη” (δηλ. με την περ.17 της παρ.3Β του αρ.94 του ν.3852/2010).
• Συμπεριλαμβάνεται π.χ. και το διατροφικό επίδομα προς νεφροπαθείς, μεταμοσχευμένους πνευμόνων, καρδιάς κλπ. που καταβάλλεται από τις Περιφέρειες.
• Δεν έχει όμως νόημα να αναφέρουμε ποια ρητά αναφέρει, αφού η διάταξη είναι τόσο γενική και “ανοιχτή” που προσθέτει στο σημείο (ι): «ΚΑΘΕ ΆΛΛΗ ΠΑΡΟΧΗ που χορηγείται σύμφωνα με ειδικότερες διατάξεις και δεν έχει καταργηθεί μέχρι σήμερα».
• Επιπλέον, στην περίπτωση (ια) ορίζει πως με ΥΑ ή ΚΥΑ «μπορεί να ανατίθενται στον ΟΠΕΚΑ η υλοποίηση ή η διαχείριση ΚΑΘΕ ΑΛΛΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ή οικονομικής ενίσχυσης κοινωνικής πολιτικής»

Υπογραμμίζεται ότι το ν/σ εξοπλίζει την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με μια γενικότατη εξουσιοδότηση (παρ.2 αρ.4), που της δίνει τη ΔΥΝΑΜΗ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΜΕ ΜΙΑ Υ.Α. Πρωτοφανές; Όχι. Είναι πλέον μόνιμη τακτική η υποβάθμιση του κοινοβουλίου και η ανάδειξη εκτελεστικών υπουργών σε ΥΠΕΡΝΟΜΟΘΕΤΕΣ κατά παράβαση του συντάγματος.
Με Υ.Α. θα ορίζονται « α) ΤΟ ΕΙΔΟΣ των χορηγούμενων προνοιακών παροχών… β) οι όροι, ΟΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ και τα κριτήρια επιλεξιμότητας και ένταξης των ενδιαφερομένων στα σχετικά προγράμματα, γ) η βάση, ο τρόπος υπολογισμού, ΤΟ ΥΨΟΣ του ποσού … ». Ο νομοθέτης δεν μεριμνά να διασφαλίσει κανέναν και για τίποτα, όλα με Απόφαση της Υπουργού.

Επιπλέον της θεσμικής διάστασης, υπάρχει και η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ:
• Τα χρήματα για την καταβολή των προνοιακών επιδομάτων βάσει της περ.17 της παρ.3Β του αρ.94 του ν.3852/2010 από τους Δήμους, ΕΧΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΣΤΟΥΣ Κ.Α.Π.
Αποτελούν κομμάτι τους. Σώμα του Ενοποιημένου π/υ της Τ.Α.. Συνιστώσα των δημοσιονομικών μεγεθών που η Τ.Α. εν τω συνόλω της καλείται να επιτύχει.
Βάσει αυτού του δεδομένου συντάχθηκαν άλλωστε οι π/υ μας για το τρέχον έτος.
• (Αντιστοίχως, τα χρήματα για το διατροφικό των Περιφερειών έχουν ενσωματωθεί στους Κ.Α.Π. των Περιφερειών, ομοίως στον ενοποιημένο π/υ της Τ.Α. κ.ο.κ.)
• Τα 50 άρθρα του νομοσχεδίου, παρά το ότι εκτείνονται σε 83 ολόκληρες σελίδες, δεν μπήκαν στον κόπο να διασφαλίσουν την Τ.Α. για την, ομαλή έστω, μετάβαση στο νέο συγκεντρωτικό καθεστώς.
• Στην παρ.1 του αρ.3 διαβάζουμε ότι « πόροι του ΟΠΕΚΑ είναι α) η επιχορήγηση από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των παροχών …», ενώ η παρ.2 μας ενημερώνει ότι με ΚΥΑ Οικονομικών – Εργασίας « ρυθμίζεται η διαδικασία, ο χρόνος και ο τρόπος μεταφοράς των αναγκαίων πιστώσεων … ».
• ΕΑΝ η Κυβέρνηση ως «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ» εννοεί την κατακρεούργηση των Κ.Α.Π., θα πρόκειται για την απόλυτη αυθαιρεσία που με κανέναν τρόπο δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει αποδεκτή από κανέναν Συνάδελφο.

Γνωρίζω ότι το θέμα δεν απασχολούσε πέραν των 64 δήμων που χορηγούν τα επιδόματα τους άλλους συναδέλφους. Τώρα όμως μας αφορά όλους γιατί όπως κάνουν κάθε φορά που μας αφαιρούν αρμοδιότητες, (ΤΕΒΑ, βοσκοτόπια κ.λπ.) δεν αναλαμβάνουν όλη την ευθύνη υλοποίησης, αλλά μεταβιβάζουν σε μας τη δύσκολη γραφειοκρατική προπαρασκευή και διεκπεραίωση, γιατί απλούστατα είτε δεν γνωρίζουν είτε δεν μπορούν.
Στα Κέντρα Κοινότητας αφήνουν λοιπόν, όλη τη δουλειά βάσης, στην οποία θα στηρίζονται οι δικές τους υπερ-αρμοδιότητες. Τα Κέντρα Κοινότητας, δηλαδή οι Δήμοι, «υποχρεούνται», όπως αναφέρει η παρ.2 του αρ.48 του ν/σ, να υποδέχονται τους ενδιαφερομένους, να τους ενημερώνουν και να υποστηρίζουν την ένταξή τους στα προγράμματα, όπως με την καταχώριση, παραλαβή, έλεγχο και παραπομπή αιτήσεων και δικαιολογητικών στον ΟΠΕΚΑ. Μάλιστα η παροχή οδηγιών στα κατά τόπους αρμόδια για τη συγκέντρωση των δικαιολογητικών όργανα, προβλέπεται στις αρμοδιότητες του νέου Οργανισμού του ΟΠΕΚΑ.
ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΠΑΡΩΧΗΜΕΝΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΟΓΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΤΕΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΞΑΝΑΣΤΗΝΕΤΑΙ. Η λειτουργία μας υπονομεύεται ευθέως αφού εντελλόμεθα να σηκώσουμε –ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΕΥΠΡΟΣΔΕΚΤΟ- φορτίο που θα ετεροκαθορίζεται και θα αποβεί επίσης σε βάρος των πραγματικών δικαιούχων.
Το ν/σ – υπόδειγμα θεσμικής οπισθοδρόμησης – αποτελεί έναν ακόμη αρνητικό προπομπό της, εδώ και 3 χρόνια, διαρκώς εξαγγελλόμενης μεταρρύθμισης του “Καλλικράτη”. Γι’ αυτό και Η ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΜΑΣ, Συναδέλφισσες & Συνάδελφοι, πρέπει να είναι Τ-Ω-Ρ-Α ΞΕΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΣΘΕΝΑΡΗ.
Δεν μας ρώτησαν, το αποφάσισαν μόνοι τους, ας το υλοποιήσουν μόνοι τους.

ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΙΜΗΣΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. Κ.Ε.Δ.Ε.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

«Πόλεμος» στον Πειραιά ανάμεσα στο Δήμο και το Τελωνείο

Ενόψει της Ευρωπαϊκής Ημέρας Θάλασσας (28-30 Μαΐου) ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε αντιπαράθεση με το Τελωνείο Πειραιά. Πηγές της Δημοτικής Αρχής δεν κρύβουν την έντονη ενόχληση τους μετά την γνωστοποίηση προς το Δήμο Πειραιά απόφασης του προϊσταμένου του Α’ Τελωνείου Πειραιά να υποβάλει σε εξονυχιστικό έλεγχο όλους όσοι θα διέλθουν[…]

Περισσότερα »

ΠΕΣΥΔΑΠ: Περιβαλλοντικός περίπατος στο Όρος Αιγάλεω

Του Χρήστου Παπαδόπουλου… Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, ο περίπατος στο Όρος Αιγάλεω σε μια προσπάθεια ανάδειξης της περιοχής αλλά και ευαισθητοποίησης των πολιτών για την προστασία του Όρους. Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να περπατήσουν μια απόσταση 7 περίπου χιλιομέτρων μέσα σε[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *