ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

"200 Χρόνια - 200 Νικητές"

Ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε!

Δείτε αν είστε ένας από τους 200 τυχερούς, στη σελίδα παρακάτω:

Όροι συμμετοχής διαγωνισμού

Η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά (ΔΗ.ΡΑ.Π.) διοργανώνει τον ακόλουθο Διαγωνισμό με τίτλο «200 Χρόνια – 200 Νικητές», με τους ακόλουθους όρους συμμετοχής: Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής οι «Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό της κλήρωσης και την ανάδειξη των νικητών.

 1. Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και τα δώρα αποτελούν μέρος των παρόντων όρων. Οποιαδήποτε συμμετοχή δεν συμμορφώνεται προς τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις είναι άκυρη. Διοργανωτής του Διαγωνισμού είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά. 
 1. Δικαίωμα συμμετοχής-δήλωσης στον παρόντα προωθητικό διαγωνισμό έχουν όλοι οι χρήστες διαδικτύου άνω των 16 ετών (για τους χρήστες του διαδικτύου που είναι κάτω των 16 ετών απαιτείται ρητώς η συγκατάθεση του γονέα), οι οποίοι διαμένουν στην Ελλάδα («Δικαιούμενοι Συμμετοχής»). Τα απαραίτητα πεδία συμπλήρωσης στη φόρμα είναι τα ακόλουθα:
 • Ονοματεπώνυμο
 • Email
 • Ταχυδρομικός Κώδικας κατοικίας
 • Κινητό τηλέφωνο επικοινωνίας
 1. Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών  και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. 
 2. Ο διαγωνισμός θα ξεκινήσει στις 18.00 μ.μ. της 2ας Ιουλίου 2021 και θα λήξει στις 17:59:59 μ.μ. της 1ης Σεπτεμβρίου 2021.
 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με τον εξής τρόπο:

Συμπληρώνοντας τη φόρμα συμμετοχής για το διαγωνισμό μέσα από την ιστοσελίδα του Καναλιού 1 (www.kanaliena.gr)

 1. Όλες οι συμμετοχές θα τοποθετούνται στην κλήρωση για τα 200 (διακόσια) δωρεάν αντίτυπα του βιβλίου «O Πειραίας στην Επανάσταση του ‘21»
 1. Κάθε Δικαιούμενος έχει τη δυνατότητα να δηλώσει τη συμμετοχή του μόνο για μια φορά εφόσον καταχωρήσει στη σχετική φόρμα τα στοιχεία επικοινωνίας του.
 1. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 2 Σεπτεμβρίου και ώρα 12:00μ.μ. ηλεκτρονικά στα γραφεία της ΔΗ.ΡΑ.Π. Οι νικητές του διαγωνισμού θα προκύψουν από τυχαία κλήρωση μεταξύ όλων των έγκυρων συμμετοχών που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού.
 1. Οι τυχεροί που θα κερδίσουν τα βιβλία θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικώς και με email από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά.
 1. O κάθε τυχερός θα πρέπει να επιβεβαιώσει τη συμμετοχή του εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία της ενημέρωσής του. Σε περίπτωση αδυναμίας παραλαβής του δώρου θα γίνει νέα κλήρωση. Ομοίως, σε περίπτωση που δεν επαληθευτεί η εγκυρότητα της συμμετοχής του νικητή ή δεν είναι δυνατή η επικοινωνία με αυτόν θα γίνεται νέα κλήρωση.
 1. Τα Δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή τους. 
 1. Η ΔΗ.ΡΑ.Π. διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό τους τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των Δώρων.
 1. Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων των συμμετεχόντων είναι η Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά που εδρεύει στον Πειραιά, στην οδό Ευριπίδου 79. Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα δεδομένα ή για την άσκηση των δικαιωμάτων που αναφέρονται κατωτέρω μπορεί κανείς να επικοινωνεί με τη ΔΗ.ΡΑ.Π στο 2104224440 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@kanaliena.gr
 1. Η ΔΗ.ΡΑ.Π. προβαίνει σε συλλογή προσωπικών δεδομένων σας και ειδικά δημογραφικών στοιχείων και στοιχείων επικοινωνίας για την συμμετοχή σας στο διαγωνισμό και την εμπορική προώθηση της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Πειραιά.
 1. Νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας:
 1. Η ΔΗΡΑΠ, συλλέγει και επεξεργάζεται στοιχειώδη προσωπικά σας δεδομένα (δημογραφικά στοιχεία και στοιχεία επικοινωνίας). Ως εκ τούτου, νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η εκτέλεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. β του Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679.
 1. Για τις κάτωθι περιπτώσεις εμπορικής προώθησης, χρειαζόμαστε την συγκατάθεσή σας, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. α. του Γενικού κανονισμού Προστασίας Δεδομένων ΕΕ 2016/679:

 Για την αποστολή ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού (Newsletters)

 1. Τα στοιχεία σας για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό θα αποθηκευτούν σε υποδομές της ΔΗ.ΡΑ.Π. για χρονικό διάστημα δεκαπέντε ημερών μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού. Τα στοιχεία σας θα επεξεργαστεί μόνο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Εταιρείας και δεν θα κοινοποιηθούν σε τρίτα μέρη εντός ή εκτός της ΕΕ. 
 1. Στην περίπτωση που έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την εμπορική προώθηση των υπηρεσιών μας, μέσω email ή τηλεφωνικώς ή ταχυδρομικώς, διατηρούμε τα ανωτέρω στοιχεία, που αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών.
 1. Προτεραιότητα μας είναι η διατήρηση των προσωπικών σας δεδομένων ασφαλών. Η ΔΗ.ΡΑ.Π. έχει λάβει και εφαρμόζει μία σειρά μέτρων για να τηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα ασφαλή και προστατευμένα. Τα μέτρα αυτά ανά περίπτωση περιλαμβάνουν έλεγχο προσβασιμότητας στα δεδομένα, τακτικά backups των δεδομένων σας  και άλλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 1.  Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την πρόσβαση στα δεδομένα σας, τη διόρθωση ή διαγραφή τους, την εναντίωσή σας στην επεξεργασία τους, τον περιορισμό της και της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας και να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ελεύθερα και ανά πάσα στιγμή, χωρίς να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας των στοιχείων σας έως τη στιγμή εκείνη. Μπορείτε να ασκήσετε τα ως άνω δικαιώματα σας, αποστέλλοντας μας  email στο info@kanaliena.gr με το αίτημά σας. Η ΔΗ.ΡΑ.Π. θα απαντήσει στα ως άνω αιτήματα σας εντός ενός (1) μηνός από την παραλαβή τους, εξαιρετικά δε αυτή η προθεσμία μπορεί να παραταθεί κατά 2 ακόμα μήνες, εφόσον απαιτείται περαιτέρω χρόνος.
 1. Σε περίπτωση που χρειάζεστε διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να απευθυνθείτε στη γραμματεία ή να επικοινωνήσετε στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω (άρθρο 13).
 1. Ο διοργανωτής τηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους του διαγωνισμού ή να μεταθέσει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης κατά την κρίση του. Οποιεσδήποτε τροποποιήσεις θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Καναλιού Ένα. Οι ως άνω τροποποιήσεις θα είναι δεσμευτικές για όλους τους συμμετέχοντες. Ο διοργανωτής ουδεμία ευθύνη φέρει αναφορικά με τις εν λόγω τροποποιήσεις.
 1. Ο διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου τους, όπως ενδεικτικά αναφέρονται: προσβολή από ιούς υπολογιστών, παράνομη ενέργεια ή επέμβαση, απάτη, τεχνικά προβλήματα, επηρεάζεται προσωρινώς η ομαλή εξέλιξη του διαγωνισμού.
 1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παραπάνω όρων και προϋποθέσεων.
 1. Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε στο τηλέφωνο: 2104224440
περισσότερα