Δικαστικό Μέγαρο: Kωλυσιεργίες και καθυστερήσεις της κυβέρνησης

Με επιστολή τους  προς τον υπουργό της Δικαιοσύνης, όλοι οι σημαντικοί φορείς τη πόλης με επικεφαλής το ΔΣΠ, τη Μητρόπολη Πειραιά, το ΕΒΕΠ, το ΕΣΠ, το Σύλλογο Βιβλιοπωλών, κ.α. επιρρίπτουν ευθύνες στην κυβέρνησh για κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις που δεν έχουν επιτρέψει την εκκίνηση των εργασιών, ώστε να μεταφερθούν στο γιαπί της πρώην Ραλλείου τα Δικαστήρια του Πειραιά.

Στην επιστολή υπογραμμίζεται πως «Αν και κάναμε ό,τι μας ζητήθηκε, ουδέποτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχθηκε εγγράφως την παραχώρηση του ακινήτου της πρώην «Ραλλείου» Σχολής από τον Δήμο Πειραιά στο Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή Δικαστικού Μεγάρου»!

Στην  επιστολή, αφού περιγράφεται όλο το ιστορικό της υπόθεσης, γίνεται αναφορά στις αλλεπάλληλες συσκέψεις που έχουν γίνει και τις διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί, ενώ τονίζεται το γεγονός ότι πέρα από την προμελέτη των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ανέλαβε το ρόλο συντονιστή για τη μελέτη στατικής επάρκειας που εκπόνησε το ΕΜΠ με χρήματα, τα οποία προσέφεραν φορείς της πόλης.

Πλέον, απομένει στην κεντρική διοίκηση να εξασφαλίσει ένα κονδύλι 20 -23 εκατ. ευρώ για να μετατραπεί το γιαπί σε ένα σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο, τις ενέργειες του υπουργού Δικαιοσύνης για την εξασφάλιση του οποίου ζητούν με την επιστολή τους οι φορείς της πόλης.


Ολόκληρη η επιστολή:

«Με την παρούσα επανερχόμαστε σε ένα μείζονος σημασίας ζήτημα για ολόκληρη την πόλη του Πειραιά, που είναι η μεταστέγαση των Δικαστηρίων και των Δικαστικών Υπηρεσιών σε κεντρικό και ευπρεπές κτίριο, κατάλληλο για τις λειτουργίες της απονομής της Δικαιοσύνης.
Στο υπάρχον Δικαστικό Μέγαρο Πειραιά επί των οδών Σκουζέ και Φίλωνος, στεγάζονται από τις αρχές τις δεκαετίας του 1980 το Εφετείο, η Εισαγγελία Εφετών, το Πρωτοδικείο και η Εισαγγελία Πρωτοδικών. Το κτίριο αυτό ήταν μία λύση ανάγκης εκείνης της εποχής, ενώ είναι πλέον ακατάλληλο για Δικαστικό Μέγαρο λόγω έντονης έλλειψης χώρων, αιθουσών αλλά κυρίως εξόδου κινδύνου.
Η στέγαση των υπολοίπων Δικαστηρίων (Διοικητικά Δικαστήρια, Πρωτοδικείο και Εφετείο, καθώς και το Ειρηνοδικείο και το Πταισματοδικείο) στεγάζονται σήμερα σε μισθωμένα ακίνητα, επίσης παλαιά και ακατάλληλα, με αντίστοιχο βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Ενώπιον αυτής της τραγικής καταστάσεως πριν από 30 χρόνια, περίπου, η Πολιτεία αναγνώρισε την ανάγκη μεταστεγάσεως των Δικαστηρίων του Πειραιά κι άρχισε ένας μαραθώνιος προτάσεων, σχεδίων, υποσχέσεων, εφαρμογών (στα σχέδια), επισκέψεων Υπουργών, αρμοδίων και μη.

Στη συνέχεια υπήρξαν πολλές προτάσεις για τη στέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά, με πιο πρόσφατη την πρόταση για μεταστέγασή τους στο κτίριο των παλαιών καπναποθηκών ΚΕΡΑΝΗ επί της οδού Θηβών στο Δήμο Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Η απομάκρυνση των Δικαστηρίων του Πειραιά από τον φυσικό τους χώρο, τον Δήμο Πειραιά, απετράπη με παμπειραϊκό αγώνα, με τη συμμετοχή 48 Φορέων της πόλης. Η Πειραϊκή Κοινωνία επέλεξε ομόφωνα ως κατάλληλο κτίριο για την μεταστέγαση των Δικαστηρίων και Υπηρεσιών του Πειραιά το ημιτελές κτίριο της πρώην «Ραλλείου» Σχολής, που βρίσκεται στην καρδιά του Πειραιά, απέναντι από το Δημοτικό Θέατρο και από τον υπό κατασκευή σταθμό ΜΕΤΡΟ. Το κτίριο αυτό παραχωρεί ο ιδιοκτήτης του, Δήμος Πειραιά, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προς το Δημόσιο με σκοπό την μεταστέγαση των Δικαστηρίων του Πειραιά και των Δικαστικών Υπηρεσιών.

Η Πολιτεία, ήδη από τον Φεβρουάριο του 2015, αποδέχτηκε τελικώς τη λύση της στέγασης των Δικαστηρίων στο ημιτελές κτίριο της πρώην «Ραλλείου» Σχολής. Ιδιαίτερα μετά τη συνάντηση (23-12-2016) του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης με τον κ. Δήμαρχο Πειραιά, φάνηκε ότι υπήρχαν απτά σημεία θετικής αντιμετώπισης του θέματος, με την ένταξη στον προϋπολογισμό του έτους 2017 του «Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων» (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.), κονδυλίων για την κατασκευή του έργου και την ανάληψη υλοποίησης των οικοδομικών εργασιών από την ανώνυμη εταιρία «Κτιριακές Υποδομές» (ΚΤΥΠ ΑΕ) που ανήκει στο Υπουργείο Υποδομών.

Μετά από επανειλημμένες συσκέψεις των συναρμοδίων Υπηρεσιών, στις οποίες ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά είχε αναλάβει συντονιστικό ρόλο, ο Δήμος Πειραιά με τις υπ’ αριθμ. 462/7.7.2014 και 839/19-12-2016 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου εκπλήρωσε την αναληφθείσα από αυτόν υποχρέωση για την δωρεάν παραχώρηση του ακινήτου στο Υπουργείο Δικαιοσύνης (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) για 49 έτη, έναντι παραχώρησης δικαιώματος χρήσης χώρων κυλικείων και καταστημάτων φωτοτυπικών στους ορόφους του κτιρίου, ώστε να λαμβάνει ένα υποτυπώδες έσοδο ως αντάλλαγμα.

Στις 22/01/2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της προμελέτης των αρχιτεκτονικών παρεμβάσεων, στατικών αποκαταστάσεων και ενεργειακής αναβάθμισης, καθώς και μιας πρώτης εκτίμησης της κοστολόγησης της αποκατάστασης και μετατροπής του ημιτελούς κτιρίου σε Δικαστικό Μέγαρο. Στην παρουσίαση αυτή, ο τότε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Δικαιοσύνης κ. Κ. Κοσμάτος, παρουσία της πλειονότητας των φορέων της πόλης αλλά και των Προϊσταμένων των Δικαστηρίων Πειραιά και εκπροσώπου της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, επανέλαβε τη δέσμευση του Υπουργείου Δικαιοσύνης για υλοποίηση της εκδηλωθείσας, προ ενός έτους, κυβερνητικής πολιτικής βούλησης για μεταστέγαση των Δικαστηρίων Πειραιά στο κτίριο της πρώην «Ραλλείου» Σχολής.

Ακολούθως, και επειδή ζητήθηκε ως προαπαιτούμενο η εκπόνηση Μελέτης Στατικής Επάρκειας του κτιρίου, ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά ανέλαβε και πάλι ρόλο συντονιστή, αναθέτοντας την σχετική μελέτη στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Μεσολάβησε σειρά συναντήσεων των εμπλεκομένων φορέων και τελικά τον μήνα Οκτώβριο του 2017 παραδόθηκε στον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά το σύνολο της μελέτης στατικής επάρκειας του κτιρίου της πρώην «Ραλλείου» Σχολής από το Ε.Μ.Π. Σημειώνεται ότι ολόκληρη η αμοιβή για την σύνταξη της μελέτης καταβλήθηκε από τον Δικηγορικό Σύλλογο, με χρήματα φορέων της πόλης που ο Σύλλογος συγκέντρωσε.

Σύμφωνα με τον επιβλέποντα καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου κ. Κων/νο Σπυράκο, το εν λόγω κτίριο με παρεμβάσεις στήριξης, βάσει του ισχύοντος νέου Κτιριολογικού Κανονισμού, και με προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις αντιστηρίξεις 4.500.00 ευρώ, δύναται να στεγάσει τις δικαστικές υπηρεσίες του Πειραιά και να αποτελέσει ένα σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο με συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη αποπεράτωσης 20.000.000 – 23.000.000 ευρώ.

Στις 24/11/2017 σε συνάντηση στο υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ του Δημάρχου Πειραιά κ.Γιάννη Μώραλη και του κ. Υπουργού Δικαιοσύνης, καθώς και των τεχνικών Συμβούλων τους, επικαιροποιήθηκαν προφορικά οι συμφωνίες μεταξύ Δήμου Πειραιά και Υπουργείου Δικαιοσύνης που αφορούν στις διαδικασίες παραχώρησης του κτιρίου της πρώην «Ραλλείου» Σχολής.

Κύριε Υπουργέ,

Όπως αποδεικνύεται από τα παραπάνω αναφερόμενα ολόκληρη η πόλη του Πειραιά, η πόλη–λιμάνι στην οποία στηρίχθηκε κατά το παρελθόν η ανάπτυξη της χώρας, επιθυμεί να αποκτήσει σύγχρονο Δικαστικό Μέγαρο, αντάξιο ενός διεθνούς εμπορικού και ναυτιλιακού κέντρου παγκόσμιας εμβέλειας. Στην κατεύθυνση αυτή τόσο ο Δικηγορικός Σύλλογος Πειραιά όσο και οι φορείς της πόλης έκαναν κατά τα τελευταία 3,5 χρόνια ό,τι τους ζητήθηκε από την Πολιτεία προκειμένου να απλουστευθούν και να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την ανακατασκευή της πρώην «Ραλλείου» Σχολής.

Δυστυχώς όμως, είμαστε υποχρεωμένοι να σημειώσουμε τις έντονες καθυστερήσεις, οι οποίες δεν έχουν επιτρέψει μέχρι και σήμερα την υλοποίηση του έργου που τόσο μεγάλη ανάγκη έχει η πόλη του Πειραιά. Αν και κάναμε ό,τι μας ζητήθηκε, ουδέποτε το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποδέχθηκε εγγράφως την παραχώρηση του ακινήτου της πρώην «Ραλλείου» Σχολής από τον Δήμο Πειραιά στο Ελληνικό Δημόσιο για την κατασκευή Δικαστικού Μεγάρου.

Κωλυσιεργίες και καθυστερήσεις από την πλευρά της κεντρικής Διοίκησης δεν έχουν επιτρέψει την εκκίνηση των εργασιών, ενώ πλέον ο χρόνος πιέζει αφόρητα.

Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε από εσάς να προβείτε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες για τη συντομότερη κατά το δυνατόν έναρξη της υλοποίησης του έργου».

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

“Ο Πειραιάς γιορτάζει τον τέταρτο συνεχόμενο Ερυθρόλευκο Τίτλο…”

Ο Δήμαρχος Πειραιά Βασίλης Μιχαλολιάκος για την κατάκτηση του 41ου πρωταθλήματος από τον Ολυμπιακό Πειραιά, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Ο Πειραιάς γιορτάζει μια και η ομάδα – Θρύλος της πόλης μας κατακτά και σήμερα ένα ακόμη πρωτάθλημα. Ο τέταρτος συνεχόμενος ερυθρόλευκος τίτλος, αλλά και η φετινή μεγαλειώδης ευρωπαϊκή πορεία του Ολυμπιακού,[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *