Έκθεση κοινωνικής οικονομίας εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός

Την πρώτη έκθεση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ), που διοργανώνει το υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θα εγκαινιάσει, σήμερα Τετάρτη, στις 19.00 ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, στη Τεχνόπολη στο Γκάζι. Προηγουμένως θα απευθύνει χαιρετισμό η αναπληρωτής υπουργός Εργασίας, κυρία Ράνια Αντωνοπούλου.

Πρόκειται για έναν νέο θεσμό που έχει ως στόχο να «συστήσει» στο ευρύτερο κοινό, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 150 κοινωνικών επιχειρήσεων και συνεταιρισμών εργαζομένων από όλη την Ελλάδα, που δραστηριοποιούνται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Ταυτοχρόνως επιχειρεί να φέρει σε επαφή τους εκπροσώπους των μεγάλων παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας με την «κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία».

Στην έκθεση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 3 Νοεμβρίου, συμμετέχουν 150 Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (ΚΟΙΝΣΕΠ), Συνεταιρισμοί Εργαζομένων, Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙΣΠΕ) και φορείς της Κοινωνικής κα Αλληλέγγυας Οικονομίας, με προϊόντα και υπηρεσίες που επεκτείνονται σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Σύμφωνα με την χαρτογράφηση, που πραγματοποίησε για πρώτη φορά η νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Κ.ΑΛ.Ο του Υπουργείου Εργασίας, στην Ελλάδα τα εγχειρήματα της Κοινωνικής Οικονομίας δραστηριοποιούνται συνολικά σε 13 τομείς, μεταξύ των οποίων, η εστίαση, ο τουρισμός, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, η ενημέρωση, η υγεία, ο αγροδιατροφικός τομέας, η μεταποίηση, το περιβάλλον κ.ά.

Επίσης, θα πραγματοποιηθούν σεμινάρια κοινωνικής επιχειρηματικότητας, workshops των φορέων της Κ.ΑΛ.Ο για την καλύτερη δικτύωσή τους και την ανάπτυξη του πεδίου. Για παράδειγμα θα γίνουν εργαστήρια για το πώς οικοδομείς μία συνεργατική ομάδα ή πως αποκτούν εξαγωγικό χαρακτήρα τα προϊόντα και υπηρεσίες των κοινωνικών εγχειρημάτων.

Επιπλέον θα πραγματοποιηθούν συζητήσεις και ενημερώσεις από το Υπουργείο Εργασίας για τις δράσεις υποστήριξης των φορέων της κοινωνικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό θα παρουσιαστεί η πρώτη Ετήσια Έκθεση για την ΚΑΛΟ της νεοσύστατης Ειδικής Γραμματείας ΚΑΛΟ, η οποία καταγράφει την υφιστάμενη κατάσταση του Τομέα με βάση τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο ΚΑΛΟ και παράλληλα παρουσιάζει το όραμα του Υπουργείου Εργασίας για την ανάπτυξη της ΚΑΛΟ και το σχέδιο δράσης για την επίτευξη του.

Επιπλέον, δίνει την ευκαιρία στον επιχειρηματικό κόσμο να εξετάσει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί η Κοινωνική Οικονομία και οι φορείς της να αποτελέσουν αντικείμενο, αλλά και εργαλείο υλοποίησης δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Στόχος του υπουργείου είναι να πραγματοποιείται κάθε χρόνο ετήσια έκθεση ΚΑΛΟ αλλά και αντίστοιχες εκδηλώσεις σε όλες τις περιφέρειες τις χώρας.

Τι είναι η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία αποτελεί ένα εναλλακτικό κίνημα για την οικονομία που αφορά τη συνεταιριστική επιχειρηματικότητα και βασίζεται στο σεβασμό του ανθρώπου και του περιβάλλοντος. Σκοπός της είναι τόσο η μείωση της ανεργίας με τη δημιουργία αξιοπρεπών θέσεων εργασίας, όσο και η κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Με αυτές τις αρχές, οι φορείς ΚΑΛΟ, υιοθετώντας ένα δημοκρατικό σύστημα λήψης αποφάσεων και εφαρμόζοντας περιορισμούς στη διανομή των κερδών, αναπτύσσουν δραστηριότητες συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας, συμβάλλοντας τελικά σημαντικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και τη βιώσιμη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Το νέο θεσμικό πλαίσιο άνοιξε τις πόρτες για την κοινωνική οικονομία, η οποία πλέον δεν περιορίζεται μόνο στις ευάλωτες ομάδες, ούτε στους παραδοσιακούς τομείς της εστίασης. Τα νέα εγχειρήματα δραστηριοποιούνται σχεδόν σε όλους του κλάδους της οικονομίας. Συγκεκριμένα, μετά την εφαρμογή του νέου νόμου κάθε μήνα δημιουργούνται 40 νέα Κοινωνικά Συνεταιριστικά Εγχειρήματα. Από την ψήφιση του νέου νόμου, στις αρχές του χρόνου, μέχρι και σήμερα, έχουν εγγραφεί στο νέο Μητρώο Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας 273 νέοι Φορείς, ενώ έχουν επανεγγραφεί από το προηγούμενο Μητρώο (του Ν.4019/2011) 247 Φορείς. Συνολικά έχουν υποβληθεί 390 περίπου αιτήσεις νέων επιχειρήσεων και 857 αιτήσεις Φορέων που ήταν εγγεγραμμένοι στο προηγούμενο Μητρώο.

Οι δραστηριότητες αφορούν κυρίως τον πολιτισμό (16,81%), ακολούθως την εκπαίδευση (10,13%), το περιβάλλον – ανακύκλωση (9,05%), το εμπόριο (8,19%), την εστίαση (6,9%), το τουρισμό (6,68%) κλπ. Γεωγραφικά οι φορείς κατανέμονται κυρίως στην Αττική (41%), στην Κεντρική Μακεδονία (14%), ενώ ακολουθούν η Πελοπόννησος και η Θεσσαλία (7%).

Το υπουργείο Εργασίας, στηρίζει εμπράκτως τις προσπάθειες αυτές προσφέροντάς τους τρόπους χρηματοδότησης, φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα και συμβουλευτική στήριξη.

Χρηματοδότηση

Στον τομέα της χρηματοδότησης παρέχονται τα εξής:

1. Πρόσβαση στο Ταμείο Κοινωνικής Οικονομίας, με αρχικό κεφάλαιο 10 εκ. ευρώ το οποίο θα υποστηρίζει φορείς ΚΑΛΟ που αποκλείονται από το τραπεζικό δανεισμό, με χρηματοδοτικά προϊόντα (μικροδάνεια, εγγυήσεις μεγαλύτερων δανείων, εγγυητικές επιστολές).
2. Στις αρχές του 2018, ενεργοποιείται δράση επιχορήγησης προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ αποκλειστικά για φορείς/επιχειρήσεις ΚΑΛΟ. Με το κεφάλαιο αυτό θα υποστηριχτούν οι φορείς προκειμένου να καλύψουν το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, τα λειτουργικά έξοδα και δαπάνες εξοπλισμού.
3. Πρόσβαση σε χρηματοδότηση από το Εθνικό Ταµείο Επιχειρηµατικότητας και Ανάπτυξης και δυνατότητα υπαγωγής στις διατάξεις του Ν. 3908/2011 (Α’ 8) “Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή”.
4. Οι Φορείς Κ.ΑΛ.Ο. έχουν δυνατότητα ένταξης σε όλα τα προγράµματα ΕΣΠΑ και τα προγράμματα απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ.

Φορολογικά και ασφαλιστικά κίνητρα για φορείς Κ.ΑΛ.Ο.

• Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για την πρώτη 5ετία λειτουργίας (για Κοιν.Σ.Επ. και Συν. Εργαζομένων).
• Τέλος επιτηδεύματος στα 500 ευρώ ετησίως (για Κοιν.Σ.Επ. και Συν. Εργαζομένων), μετά την πρώτη πενταετία.
• Δεν περιλαμβάνεται στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα ποσοστό έως 35% των κερδών πριν τη φορολόγηση, εφόσον καταβάλλεται στους εργαζόμενους τους.
• Εργαζόμενοι στους Συνεταιρισμούς Εργαζομένων και στις Κοιν.Σ.Επ., οι οποίοι ανήκουν στις Ευάλωτες Ομάδες Πληθυσμού και λαμβάνουν επίδομα πρόνοιας ή επιδόματα επανένταξης ή οποιασδήποτε μορφής νοσήλιο ή παροχή ή σύνταξη ως έμμεσα ασφαλισμένοι, συνεχίζουν να εισπράττουν τις παροχές αυτές ταυτόχρονα με την αμοιβή τους.
• Οι αμοιβές των μελών του Συνεταιρισμού Εργαζομένων εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά του.
In.gr

 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Πότε ξεκινούν οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί – Τι θα γίνει με την Α’ κατοικία και τον εξωδικαστικό

Η πλήρης λειτουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και του εξωδικαστικού μηχανισμού ,παράλληλα με την παράταση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, αποτελούν την βασική προτεραιότητα για το οικονομικό επιτελείο ενόψει της τρίτης αξιολόγησης. Η κίτρινη κάρτα που έδειξε το μέλος του εκτελεστικού συμβουλίου της ΕΚΤ κ. Μπενουά Κερέ στο Ταλίν και[…]

Περισσότερα »

Τρίμηνο-φωτιά με ανοιχτά μέτωπα: Οι βασικοί στόχοι ως τον Μάρτιο

Έχοντας μπροστά του ένα τρίμηνο φωτιά το οικονομικό επιτελείο επιστρέφει από σήμερα στην σκληρή πραγματικότητα μετά την ραστώνη των διακοπών. Βασικοί στόχοι για την περίοδο μέχρι το τέλος Μαρτίου είναι η επιστροφή στις αγορές με την έκδοση νέων ομολόγων, η ολοκλήρωση χωρίς επιπλοκές της δεύτερης μεταμνημονιακής αξιολόγησης, η επιτυχής υλοποίηση[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *