Θεοδωρικάκος: Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το αποτελεσματικό της έργο

Εξαιρετικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε από τον Ιούλιο του 2019 έως και σήμερα το υπουργείο Εσωτερικών αφ’ ενός στην αναδιάρθρωση των διοικητικών μηχανισμών και αφ’ ετέρου στη συνολική του προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό και των δύο βαθμίδων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

«Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το δημιουργικό και αποτελεσματικό της έργο αφήνοντας στο χθες όσους δεν μπορούν να υπερβούν τον τεχνητό διχασμό των Ελλήνων και καταστάσεις συκοφαντίας», είναι τα λόγια του υπουργού Εργασίας Τάκη Θεοδωρικάκου, με την ευκαιρία της συμπλήρωσης ενός χρόνου διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία.

Α. ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

 1. Αυτοδύναμη και αυτοτελής Τοπική Αυτοδιοίκηση δίπλα στον πολίτη
  2. Σύγχρονες και ποιοτικές δημόσιες υπηρεσίες με σεβασμό στα χρήματα του πολίτη
  3. Ενίσχυση της κυβερνησιμότητας στους ΟΤΑ
  4. Ανάδειξη της Αυτοδιοίκησης σε πυλώνα ανάπτυξης, κοινωνικής συνοχής και ποιότητας ζωής
  5. Εκσυγχρονισμός και εξορθολογισμός του πολιτικού συστήματος. Αντιπροσωπευτικότερη Βουλή. Διασφάλιση κυβερνησιμότητας της χώρας
  6. Καταπολέμηση της διαφθοράς και της διαπλοκής
  7. Εκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση του κορονοϊού

Β. ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 1. Νέο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα για τους ΟΤΑ – Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης».

Το Πρόγραμμα έχει διασφαλισμένους πόρους τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2023. Προβλέπεται ότι θα ενταχθούν 5.000 έργα, ενώ θα δημιουργηθούν 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Στο πρόγραμμα έχουν συμπεριληφθεί το σύνολο των έργων της προηγούμενης περιόδου τα οποία είχαν εγκριθεί, αλλά δεν είχαν χρηματοδότηση.

 1. Αποκατάσταση κυβερνησιμότητας των Δήμων και των Περιφερειών (Ν. 4623/19).

Επιλύθηκαν κρίσιμα ζητήματα που θα εμφανίζονταν από την 1η Σεπτεμβρίου στη διακυβέρνηση των ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού λόγω της απλής αναλογικής.

 1. Ψήφος Αποδήμων (Ν. 4648/19).

Ο νόμος ψηφίστηκε με ιστορική πλειοψηφία 288 βουλευτών.

 1. Ψήφιση του νέου εκλογικού συστήματος (Ν. 4654/20).

Επήλθε ακύρωση της απλής αναλογικής και επαναφορά του μπόνους προς το πρώτο κόμμα (ισχύς από τις μεθεπόμενες εκλογές).

 1. Συνέχιση και αναβάθμιση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Εν εξελίξει ο διαγωνισμός, μέσω ΑΣΕΠ, για την πρόσληψη περίπου 3.000 μονίμων υπαλλήλων. Επιπλέον, την περίοδο της πανδημίας ενισχύθηκε με προσωπικό και προσέφερε περισσότερες δράσεις και κοινωνικές υπηρεσίες.

 1. Θεσμοθέτηση της δυνατότητας αξιοποίησης, από την Αυτοδιοίκηση, του ιδιωτικού τομέα στην καθαριότητα, στο πράσινο και στον φωτισμό (αρ. 178 Ν. 4635/19).

Αντιμετώπιση υποστελέχωσης και έλλειψης σχετικών πόρων σε κρίσιμους τομείς για την καθημερινότητα του πολίτη.

 1. Εναρξη Προγράμματος Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά (σε 5 Δήμους) και απώτερος στόχος είναι να επεκταθεί σε όλη τη χώρα.

 1. Στο πλαίσιο αντιμετώπισης του COVID-19

Στήριξη των ΟΤΑ και των μειωμένων εσόδων τους.

Εκδοση αποφάσεων κατανομής ποσών από ΚΑΠ σε ΟΤΑ Α΄ και Β΄ βαθμού για κάλυψη αναγκών για την αποφυγή της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.

Εκτακτη επιχορήγηση των Δήμων της χώρας (πρόσθετη από τους ΚΑΠ) συνολικού ποσού ύψους 75.000.000,00€ προς κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών τους αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19.

Επίσης δόθηκε η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού για 4 μήνες, κατά παρέκκλιση όλων των προβλεπόμενων και υπαρχουσών διαδικασιών.

Επιτυχής διαχείριση της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης και των αναγκών του ανθρώπινου δυναμικού της.

Θέσπιση πλαισίου λειτουργίας δημοσίων υπηρεσιών με τηλεφωνική και ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών καθώς και θέσπιση αδειών ειδικού σκοπού για γονείς και ειδικών αδειών για ομάδες υψηλού κινδύνου. Καθιέρωση εκ περιτροπής εργασίας μέσω αξιοποίησης της τηλεργασίας.

 1. Διαλειτουργικότητες στον Δημόσιο Τομέα μέσω του πληροφοριακού συστήματος του «Μητρώου Πολιτών».

Μέσω της εφαρμογής της διαλειτουργικότητας του Μητρώου Πολιτών, το ΥΠ.ΕΣ. συνέβαλε στην επιτάχυνση των διαδικασιών ψηφιοποίησης του κράτους και ως εκ τούτου στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη.

 1. Καθιέρωση του θεσμού του Υπηρεσιακού Γραμματέα.

Επιτυχής ολοκλήρωση των διαδικασιών επιλογής, μέσω ΑΣΕΠ, 13 Υπηρεσιακών Γραμματέων για ισάριθμα Υπουργεία και σχεδιασμός εξειδικευμένου επιμορφωτικού προγράμματος σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Προκήρυξη μίας επιπλέον θέσης για το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.

 1. Ανασχεδιασμός του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας.

Με στόχο το ΕΣΚ να καταστεί περισσότερο λειτουργικό και αποδοτικό θεσπίστηκαν στοχευμένες μεταβολές στο πλαίσιο λειτουργίας του, ώστε να συμβάλλει πολλαπλασιαστικά στον εξορθολογισμό του προγραμματισμού των ετήσιων προσλήψεων.

 1. Προγραμματισμός προσλήψεων σε ετήσια βάση.

Σχεδιάστηκε και τέθηκε σε λειτουργία ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής των αιτημάτων προσλήψεων ανά Φορέα ενώ για την επόμενη χρονιά το σύστημα θα επιτρέπει την επιλογή συγκεκριμένης θέσης του Ψηφιακού Οργανογράμματος κάθε Φορέα προς πλήρωση.

 1. Διασύνδεση Προξενείων με το πληροφοριακό σύστημα «Μητρώο Πολιτών».

Δόθηκε η δυνατότητα στους ομογενείς να δηλώνουν τις ληξιαρχικές τους μεταβολές στα προξενεία χωρίς να απαιτούνται οι χρονοβόρες και δυσκίνητες διαδικασίες μέσω του Ειδικού Ληξιαρχείου.

 1. Ολοκληρώθηκε το Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Εσωτερικών και Γενικής Γραμματείας Ιθαγένειας με την Εθνική Αρχή Διαφάνειας.

 για την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για αλλαγές ή βελτιώσεις με σκοπό την πρόληψη και την αντιμετώπιση περιστατικών διαφθοράς.

Σημαντική τομή για την ελληνική δημόσια διοίκηση, καθώς οι στοχευμένες προτάσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα στη διαδικασία πολιτογράφησης.

 

Νίκος Σηφάκης

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Μπαλτάκος : Θα έχουμε νέα «Συμφωνία της Βάρκιζας»

Να κάνει άνοιγμα στα δεξιά της, καλεί τη ΝΔ ο πρώην γενικός γραμματέας της κυβέρνησης Τάκης Μπαλτάκος. Σε συνέντευξή του στο «Βήμα της Κυριακής», ο κ. Μπαλτάκος μιλά για πρώτη φορά μετά την αποπομπή του από την κυβέρνηση λόγω των «στενών» σχέσεων που διατηρούσε με τη Χρυσή Αυγή και αναφέρεται[…]

Περισσότερα »

Σχολιάστε

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν κοινοποιείται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *