Το Τάμα του Έθνους παραμένει ανεκπλήρωτο 200 χρόνια μετά

Για την εκπλήρωση αυτού του σκοπού, έχει συσταθεί, με πρωτοβουλία του κ. Ιωάννη Αναγνωστόπουλου, το Σωματείο «Φίλοι του Τάματος του Έθνους».